søndag 17. april 2011

OPPGAVE # 3

Sett deg på en stol. Tell høyt til ti, oddetall på innpust og partall på utpust. Reis deg opp fra stolen. Tell baklengs fra ti, partall på innpust og oddetall på utpust. Finn så et ark og en penn (eller et annet skriveredskap). Skriv ned fem tall, som skal symbolisere (det kan stemme overens med hva du mener er riktig , eller ikke): Antall mennesker på jorda i dag, antall mennesker på jorda om 50 år, antall mennesker på jorda for 200 år siden, antall mennesker du kjenner, antall mennesker du ikke kjenner. Legg brevet i en konvulutt. Skriv på konvolutten : "antall".
Riv så konvolutten (med innhold) i stykker mens du teller til ti på innpust. På utpust teller du ned fra ti. Så teller du alle bitene med papir som er resultatet av rivingen. Anta at dette tallet er det egentlige antall mennesker på jorda. Gå så en tur ut (en tur som varer minst 50 minutter). Rapporter dine observasjoner når du kommer hjem. Var det en overraskende tur?
Repetér oppgaven om 50 år.

1 kommentar: